Dożywocie dla zabójcy Polki

Cierpienie ofiar i pozostawionych przez nie rodzin tematyzowane jest w procesach karnych w większym zakresie dopiero podczas wygłaszania mowy końcowej przez prokuratorów. Tak było i podczas procesu w Reutlingen, gdzie prokurator przedstawił swoje żądania - dożywotnie wiezienie za "szczególnie ciężkie przestępstwo". Adwokat Oskar Derkacz, jako oskarżyciel posiłkowy reprezentujący interesy rodziny czterdziestopięcioletniej ofiary masakry z maczetą w Reutlingen z 24 lipca 2016 roku, czytał fragmenty listu najstarszej córki zamordowanej Polki. Polka miała cztery córki, przybyła do Niemiec, aby zarobić na utrzymanie rodziny, a babcia wymaga specjalnej opieki i pomocy materialnej. "Była najlepszą

Komunikat prasowy Związku Polaków w Niemczech e.V.

W dniu 11 grudnia 2016 roku odbyło się zebranie założycielskie, a 3 kwietnia 2017 roku, pod sygnaturą VR 35708 B, dokonano w Berlinie rejestracji Związku Polaków w Niemczech e.V. Związek Polaków w Niemczech e.V. nawiązuje do najlepszych kart tradycji utworzonego w 1922 roku, a rozwiązanego w 1940 roku przez ówczesne władze niemieckie, Związku Polaków w Niemczech, podlegającego Polskiej Mniejszości Narodowej i jest jedyną zarejestrowaną organizacją stawiającą sobie jako statutowy cel prawne uznanie mniejszości polskiej w Niemczech, zorganizowaną w formie demokratycznego przedstawicielstwa interesów polskiej grupy narodowej. Założyciele stowarzyszenia, to w dużej części byli członkowie stowarz

Leiharbeit - personal leasing

Około miliona osób w RFN zatrudnionych jest jako pracownicy najemni - Leiharbeiter. Nowa ustawa wchodząca w życie z 1 kwietnia 2017 roku ogranicza okres wynajęcia pracownika do maksymalnie 18 miesięcy. Po tym czasie pracownik musi zostać zatrudniony bezpośrednio w firmie, w której świadczy pracę, jeśli ma tam nadal pracować. Według rządu federalnego strony umów zbiorowych mogą zawrzeć inne regulacje, umożliwiające dłuższe zatrudnienie w ramach leasingu osobowego, jednak najpóźniej po dziewięciu miesiącach pracownicy najemni muszą otrzymywać takie samo wynagrodzenie, jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w zakładzie i wykonujący porównywalną pracę. Poza tym pracowników najemnych nie wolno u

Empfohlene Einträge
Aktuelle Einträge
Archiv
Schlagwörter
Folgen Sie uns!
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Stowarzyszenia:                             Service map:                                                Links:

rockinberlin.pl                                   Home                                                               DPJW

polen.de                                             Wiadomości                                                    t-art.org.pl             

UTP                                                     Nachrichten                                                    polskidom.lt

vpi-sip.de                                            Aktualności                                                     sekrety-zdrowia.org

oswiataberlin.de                                Pogoda                                                           linktopoland.com

polen-pl.eu                                         Kultur                                                              spk-int.org

wir-edition                                          Sport                                                               wnet.fm

DPG                                                     Impressum                                                     abctygodnik.pl

berliner-mieterverein.de                   Datenschutz - Cookies                                   Werkstatt der Kulturen  

ZP w Magdeburgu                             Video                                                               Polacy w Berlinie

polkiwberlinie.de                               Rubrik                                                             Polacy w Londynie         

VivaceClassico                                    Kluby sportowe                                              radiolwow.org 

dpgsa.de                                            Zdrowie                                                           Porta Polonica

agsa.de                                              Informator                                                       kresy.pl

                                                           Freizeit                                                             niepoprawneradio.pl

                                                           Turystyka                                                         patrioteka.pl

                                                           Atomkraft                                                        ciekawostkihistoryczne.pl

                                                           SAWA                                                                marekciesielczyk.com

                                                                                                                                    popolsku.nl                       

                                                           KONTAKT                                                         gazetaobywatelska.info

                                                                                                                                    pigasus-gallery.de

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                   

DZIENNIK BERLIŃSKI                                                                                               

 

bukowski-magdeburg 

                                                                                                    © BUKOWSKI