KrzyzPielgrzyma.jpg

Polsko - Niemiecka Pielgrzymka Ekumeniczna Gniezno - Magdeburg

Deutsch - Polnische Ökumenische Pilgerfahrt Magdeburg - Gnesen

W pielgrzymce na trasie Magdeburg - Gniezno - Magdeburg, biorą udział polscy i niemieccy katolicy i protestanci. Pielgrzymka ta prowadzi w dniach 24.06. (Św. Jana) do 29.06. (Św. Piotra i Pawła) na przemian - jednego roku z Gniezna do Magdeburga, a w następnym roku z Magdeburga do Gniezna.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!

An der Pilgerfahrt auf der Strecke Magdeburg - Gnesen - Magdeburg, nehmen polnische und deutsche Katholiken und Protestanten teil. Der Pilgerweg führt in den Tagen vom 24.06 (St. Johannes) bis 29.06. (St. Peter und Paul) jedes Jahr abwechselnd von Gnesen nach Magdeburg und im nächsten Jahr von Magdeburg nach Gnesen.

Wir laden Sie herzlich zur gemeinsamen Pilgerfahrt ein!

Cyprian Kamil Norwid:

 

    "Pielgrzym"
 

Nad stanami jest stanów stan
niby wieża nad płaskie domy
stercząca w chmury

 

Wy myślicie, że i ja nie pan
bo dom mój ruchomy
z wielbłądziej skóry

 

Przecież ja aż w nieba łonie trwam
gdy ono duszę mą porywa
jak piramidę

 

Przecież i ja ziemi tyle mam
ile jej stopa ma przykrywa
dopokąd idę.