Polsko - Niemiecka Pielgrzymka Ekumeniczna Gniezno - Magdeburg

Deutsch - Polnische Ökumenische Pilgerfahrt Magdeburg - Gnesen

W pielgrzymce na trasie Magdeburg - Gniezno - Magdeburg, biorą udział polscy i niemieccy katolicy i protestanci. Pielgrzymka ta prowadzi w dniach 24.06. (Św. Jana) do 29.06. (Św. Piotra i Pawła) na przemian - jednego roku z Gniezna do Magdeburga, a w następnym roku z Magdeburga do Gniezna.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!

An der Pilgerfahrt auf der Strecke Magdeburg - Gnesen - Magdeburg, nehmen polnische und deutsche Katholiken und Protestanten teil. Der Pilgerweg führt in den Tagen vom 24.06 (St. Johannes) bis 29.06. (St. Peter und Paul) jedes Jahr abwechselnd von Gnesen nach Magdeburg und im nächsten Jahr von Magdeburg nach Gnesen.

Wir laden Sie herzlich zur gemeinsamen Pilgerfahrt ein!

Cyprian Kamil Norwid:

 

    "Pielgrzym"
 

Nad stanami jest stanów stan
niby wieża nad płaskie domy
stercząca w chmury

 

Wy myślicie, że i ja nie pan
bo dom mój ruchomy
z wielbłądziej skóry

 

Przecież ja aż w nieba łonie trwam
gdy ono duszę mą porywa
jak piramidę

 

Przecież i ja ziemi tyle mam
ile jej stopa ma przykrywa
dopokąd idę.

Stowarzyszenia:                             Service map:                                                Links:

rockinberlin.pl                                   Home                                                               DPJW

polen.de                                             Wiadomości                                                    t-art.org.pl             

UTP                                                     Nachrichten                                                    polskidom.lt

vpi-sip.de                                            Aktualności                                                     sekrety-zdrowia.org

oswiataberlin.de                                Pogoda                                                           linktopoland.com

polen-pl.eu                                         Kultur                                                              spk-int.org

wir-edition                                          Sport                                                               wnet.fm

DPG                                                     Impressum                                                     abctygodnik.pl

berliner-mieterverein.de                   Datenschutz - Cookies                                   Werkstatt der Kulturen  

ZP w Magdeburgu                             Video                                                               Polacy w Berlinie

polkiwberlinie.de                               Rubrik                                                             Polacy w Londynie         

VivaceClassico                                    Kluby sportowe                                              radiolwow.org 

dpgsa.de                                            Zdrowie                                                           Porta Polonica

agsa.de                                              Informator                                                       kresy.pl

                                                           Freizeit                                                             niepoprawneradio.pl

                                                           Turystyka                                                         patrioteka.pl

                                                           Atomkraft                                                        ciekawostkihistoryczne.pl

                                                           SAWA                                                                marekciesielczyk.com

                                                                                                                                    popolsku.nl                       

                                                           KONTAKT                                                         gazetaobywatelska.info

                                                                                                                                    pigasus-gallery.de

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                   

DZIENNIK BERLIŃSKI                                                                                               

 

bukowski-magdeburg 

                                                                                                    © BUKOWSKI