top of page

Komunikat prasowy Związku Polaków w Niemczech e.V.

W dniu 11 grudnia 2016 roku odbyło się zebranie założycielskie, a 3 kwietnia 2017 roku, pod sygnaturą VR 35708 B, dokonano w Berlinie rejestracji Związku Polaków w Niemczech e.V.

Związek Polaków w Niemczech e.V. nawiązuje do najlepszych kart tradycji utworzonego w 1922 roku, a rozwiązanego w 1940 roku przez ówczesne władze niemieckie, Związku Polaków w Niemczech, podlegającego Polskiej Mniejszości Narodowej i jest jedyną zarejestrowaną organizacją stawiającą sobie jako statutowy cel prawne uznanie mniejszości polskiej w Niemczech, zorganizowaną w formie demokratycznego przedstawicielstwa interesów polskiej grupy narodowej.

Założyciele stowarzyszenia, to w dużej części byli członkowie stowarzyszenia Bund der Polen in Deutschland e.V.(BdPiD). Tu należy wyjaśnić, że organizacja ta w 2001 roku, sprzeniewierzając się tradycji i interesom Polaków w Niemczech, zdradziła swoje fundamentalne cele. W rejestrze sądowym zmieniła nawet swą historyczną nazwę na niemieckojęzyczną. Przez wiele lat, a ostatnio w ramach Komitetu Odbudowy Związku Polaków w Niemczech, członkowie-założyciele Związku Polaków w Niemczech daremnie starali się o restytucję znajdującego się w rozkładzie Bund der Polen in Deutschland e.V. i przekształcenie go w oparty na tradycji i działający nowocześnie Związek Polaków w Niemczech, realizujący porzucone w 2001 roku cele i zasady. Członkowie-założyciele, wśród których są także osoby represjonowane przez aparat komunistycznej PRL, doznali w tym czasie sekowania, procesów sądowych i pomówień ze strony zarządu BdPiD. Organizacja ta nie wyciągnęła do tej pory konsekwencji ze zdemaskowania jej prezesa, jako wysokiej rangi aparatczyka PZPR, co nie pozostawia miejsca na jakiekolwiek dalsze złudzenia.

Związek Polaków w Niemczech e.V. zajmie się w najbliższym czasie budową sprawnie działających struktur organizacyjnych i zaprasza do współpracy wszystkie organizacje oraz instytucje realizujące podobne cele. Opinia publiczna będzie na bieżąco informowana o tych działaniach.

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Katedra Magdeburska

Nie ma w Magdeburgu drugiej budowli tak ściśle związanej z historią miasta, jak Katedra Świętego Maurycego i Świętej Katarzyny. Obecną świątynię wzniesiono na miejscu zniszczonej w 1207 r. przez pożar

Powraca pręgierz i kozioł ofiarny

18.02.2024 WELT & KIRCHE Stefan Mückl Według prawnika kanonicznego Droga Synodalna obwinia system kościelny za osobistą winę i stosuje bezprawną taktykę zawstydzania. Kościół w Niemczech przeżywa trud

Empfohlene Einträge
Aktuelle Einträge
Archiv
Schlagwörter
Folgen Sie uns!
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page