top of page

II Zarządzenie dla Diecezji Magdeburg

Oświadczenie Biskupa Dra Gerharda Feige o obchodzeniu się z koronawirusem

Jako Kościół jesteśmy współodpowiedzialni za ochronę zdrowia każdego człowieka oraz za spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Solidaryzując się z dotkniętymi i wszystkimi, którzy w czasie kryzysu czynią wszystko, co w ludzkiej mocy, aby stawić czoła pandemii, obowiązuje w Diecezji Magdeburg od 6 maja 2020 przynajmniej do 25 maja 2020, co następuje:


1. Należy zrezygnować z tzw. publicznych mszy św., jak długo państwowe przepisy higieniczne nie pozwolą na godne sprawowanie i jak długo wierni muszą być z niego wykluczeni.

Dlatego wymóg uczestnictwa w niedzielnej mszy św. pozostaje zawieszony. Wiernych zaprasza się do śledzenia mszy św. w mediach albo w innej formie niedzielnego uczestnictwa, np. modlitwy rodzinnej, czytania Pisma Św.

Kapłani, diakoni i inni duszpasterze w podeszłym wieku i/lub z chorobami przewlekłymi nie powinni sprawować publicznych mszy św.

Wskazówki dla uzasadnionych odstępstw od zalecanej rezygnacji z tzw. publicznych mszy św. oraz zachowania minimalnego odstępu podczas nabożeństw, znajdują się w moim liście z 6 maja 2020.


2.Kościoły powinny być w czasie kryzysu miejscami otwartymi dla osobistej modlitwy.


3. Uroczyste świętowanie Pierwszej Komunii Św. i bierzmowania nie będzie miało miejsca aż do wakacji letnich. Dzieci, który ukończyły przygotowania do Pierwszej Komunii Św i ich rodzice sobie tego życzą, mogą w uzgodnieniu z odpowiednim kapłanem przyjąć Eucharystię podczas indywidualnej uroczystości albo w ograniczonym gronie. Nie wyklucza to udziału w większej uroczystości w parafii w późniejszym terminie.


4. Chrzty i śluby, ze względu na swój wyjątkowy charakter, częściowo ze względu na emocjonalny kontakt połączony z liturgicznym charakterem, wymagają szczególnego zachowania przepisów o odstępach i higienie. W miarę możliwości powinny zostać przesunięte. O ile nie jest to możliwie, należny je sprawować w ramach dopuszczalności mszy św. w wąskim gronie rodzinnym.


5. Pogrzeby na cmentarzu odbywają się w najbliższym gronie rodziny i przyjaciół. Proszę wyjaśnić na miejscu, czy ze strony gminy mogą odbywać się uroczystości żałobne w kaplicach cmentarnych. Również tutaj należny zachować przepisy odnośnie higieny.


6. Udzielenie sakramentu pokuty jest możliwe przy zachowaniu minimalnego odstępu oraz przepisów higienicznych. Konfesjonały nie nadają się do tego celu.7. Gdzie tylko można, duszpasterstwo osób chorych, samotnych i umierających pozostaje priorytetem. Odnosi się to również do udzielania Komunii chorym. Przy tym należny zachować niezbędne przepisy higieniczne. Co do duszpasterstwa w szpitalach i domach opieki, należny ponadto stosować się do zarządzeń wydanych w tych zakładach.


8. Duszpasterze powinni być do dyspozycji jako osoby zaufania: telefonicznie, cyfrowo i o ile to możliwe i sensowne: osobiście.


9. Wszelkie imprezy, przygotowania, spotkania itp. na poziomie kościelnym ( parafii, dziekanatu, diecezji) są odwołane.


10. Perspektywa na lato


Tygodnie religijne (RKW) oraz inne imprezy i działania w czasie ferii nie mogą się w tym roku odbyć w dotychczasowy sposób. Aby zachować kontakt z dziećmi i młodzieżą, należny w parafiach zastanowić się, czy nie można zaoferować, stosownie do zaleceń państwowych i komunalnych, imprez alternatywnych, np. imprez jednodniowych w małych grupach.


11. Rozpoczęte procesy dialogu z wiernymi odnośnie przyszłości parafii pozostają tymczasowo zawieszone.


12. W zw. z koniecznością przeprowadzenia zebrań w gremiach obowiązuje nadal zarządzenie generalnego wikariusza opublikowane w dzienniku urzędowym z 01.04.2020 nr 63. Należy używać priorytetowo tele- lub videokonferencji. Zgodnie z zasadą obecnej regulacji Rządu Krajowego z 02.05.2020 posiedzenie, o ile to absolutnie pilne i konieczne, może się odbyć. Posiedzenie musi być ograniczone do absolutnie koniecznego minimalnego gremium, mszą być zachowane odstępy i zasady higieny oraz proporcje ilości uczestników do powierzchni pomieszczenia w m².


13. Wszelkie podróże służbowe są odwołane, z wyjątkiem tych, których nie można przesunąć. Decyzje o tym podejmuje przełożony. Konieczne poradnictwo służbowe powinno się w miarę możliwości prowadzić telefonicznie albo elektronicznie.


14. Biura parafialne pozostają obsadzone, powinny jednak pracować przede wszystkim telefonicznie i cyfrowo. Prace administracyjne w biurze parafialnym mogą być prowadzone przy wyłączeniu publiczności i zachowaniu odstępów i przepisów higieny. Dopuszczenie publiczności należy ograniczyć do koniecznego minimum. Należy w tym zakresie dbać o bezpieczeństwo pracowników oraz zwiedzających.


15. Zarządzenie to zastępuje zarządzenie z 17 marca 2020.


Proszę regularnie zwracać uwagę na aktualizowane wskazówki na stronie internetowej diecezji pod www.bistum-magdeburg.de. W ordynariacie diecezji urządzona została "gorąca linia" pod numerem tel.: 0391 5961 134.


Serdecznie dziękujemy Wam za waszą pracę i zaangażowanie w tej sytuacji, która na pewno stanowić będzie dla nas wyzwanie jeszcze przez jakiś czas.


Połączony w modlitwie serdecznie pozdrawiam

+ Gerhard Feige

Biskup

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Powraca pręgierz i kozioł ofiarny

18.02.2024 WELT & KIRCHE Stefan Mückl Według prawnika kanonicznego Droga Synodalna obwinia system kościelny za osobistą winę i stosuje bezprawną taktykę zawstydzania. Kościół w Niemczech przeżywa trud

Empfohlene Einträge
Aktuelle Einträge
Archiv
Schlagwörter
Folgen Sie uns!
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page