Niemcy zmieniają zasady wjazdu do kraju


Kto wjeżdża do Niemiec, ten od dzisiaj musi udać się na dziesięciodniową kwarantannę. Okres ten może zostać skrócony przez wykonanie odpowiednich testów.

Oprócz tego obowiązują wyjątki dla niektórych grup zawodowych.

Od dzisiaj (od godz. 18:00) obowiązują nowe zasady kwarantanny dla przyjeżdżających z obszarów podwyższonego ryzyka. Rząd Federalny przedłożył wzorcowe rozporządzenie dla odpowiednich przepisów obowiązujących w krajach związkowych. W przypadku kwarantanny możliwe są odstępstwa w poszczególnych regionach.

Dla których krajów sąsiednich obowiązuje nowa regulacja?

Instytut Roberta Kocha zakwalifikował wszystkie kraje sąsiadujące z RFN jako obszar ryzyka. Wyjątek stanowi tylko Dania, której region sąsiadujący z Niemcami nie jest jak do tek pory uznawany za zagrożony. W każdym razie kraj ten zamknął swoje granice dla niemieckich turystów już w październiku.

Jak wygląda nowa obowiązkowa kwarantanna?

Od 8 listopada 2020 dla wszystkich powracających z obszarów zagrożonych obowiązuje dziesięciodniowa kwarantanna. może ona zostać skrócona, jeśli osoba powracająca "najwcześniej piątego dnia po powrocie" przedłoży negatywny test na koronawirusa. Dotychczas dla powracających z obszarów zagrożonych obowiązywała czternastodniowa kwarantanna.

Czy są wyjątki?

Regulacja nie dotyczy osób przejeżdżających tranzytem przez Niemcy. Musza one znów opuścić Niemcy najszybszą drogą. Nie podlega kwarantannie również ten, kto w ramach tzw. małego ruchu granicznego między krajami sąsiednimi przebywał na obszarze zagrożonym krócej, niż 24 godziny.

Dłuższe okresy pobytu bez obowiązku kwarantanny dotyczą osób dojeżdżających do pracy oraz lekarzy, personelu medycznego i tzw. 24-godzinnej opieki zdrowotnej. Wyjątek ten obowiązuje również w przypadku odwiedzin krewnych oraz nienależących do tego samego gospodarstwa domowego małżonków i partnerów życiowych, o ile istnieje prawo do opieki.

Wyjątki obejmują również osoby transportujące ładunki na drogach, na kolei, statkiem albo samolotem - podobnie członków personelu dyplomatycznego wyższego szczebla i przedstawicieli rządów.

Czy wolno tak po prostu wjechać do Niemiec?

Nie - od niedzieli należy przed podróżą zglosić przyjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de. Nowa aplikacja zastąpiła dotychczasowe karty papierowe. Wraz ze zgłoszeniem przyjazdu odpowiednie Urzędy Zdrowia w miejscu docelowym otrzymają informacje - np. konieczne do kontroli, czy wypełniane są obowiązki narzucone krajowymi przepisami sanitarnymi odnośnie kwarantanny. Zgłosić musi się każdy, kto w ciągu ostatnich dziesięciu dni przebywał na obszarze zagrożonym koronawirusem.

Zródło: ntv.de

Empfohlene Einträge
Aktuelle Einträge
Archiv
Schlagwörter
Folgen Sie uns!
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Stowarzyszenia:                             Service map:                                                Links:

rockinberlin.pl                                   Home                                                               DPJW

polen.de                                             Wiadomości                                                    t-art.org.pl             

UTP                                                     Nachrichten                                                    polskidom.lt

vpi-sip.de                                            Aktualności                                                     sekrety-zdrowia.org

oswiataberlin.de                                Pogoda                                                           linktopoland.com

polen-pl.eu                                         Kultur                                                              spk-int.org

wir-edition                                          Sport                                                               wnet.fm

DPG                                                     Impressum                                                     abctygodnik.pl

berliner-mieterverein.de                   Datenschutz - Cookies                                   Werkstatt der Kulturen  

ZP w Magdeburgu                             Video                                                               Polacy w Berlinie

polkiwberlinie.de                               Rubrik                                                             Polacy w Londynie         

VivaceClassico                                    Kluby sportowe                                              radiolwow.org 

dpgsa.de                                            Zdrowie                                                           Porta Polonica

agsa.de                                              Informator                                                       kresy.pl

                                                           Freizeit                                                             niepoprawneradio.pl

                                                           Turystyka                                                         patrioteka.pl

                                                           Atomkraft                                                        ciekawostkihistoryczne.pl

                                                           SAWA                                                                marekciesielczyk.com

                                                                                                                                    popolsku.nl                       

                                                           KONTAKT                                                         gazetaobywatelska.info

                                                                                                                                    pigasus-gallery.de

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                   

DZIENNIK BERLIŃSKI                                                                                               

 

bukowski-magdeburg 

                                                                                                    © BUKOWSKI