top of page

Ponizszy tekst pochodzi z broszury Federalnego Ministerstwa Szkolnictwa

Dualny system kształcenia zawodowego w zarysie

 

Na wstępie pragniemy Państwa zapoznać z kilkoma kluczowymi zwrotami oraz ważnymi wskazówkami dotyczącymi kształcenia zawodowego w systemie dualnym:

Umowa o pracę w celu nauki zawodu

Umowa reguluje prawa i obowiązki uczniów zawodu oraz zakładu prowadzącego naukę zawodu i jest podpisywana przez obie strony. Zawiera ona między innymi wysokość wynagrodzenia, czas trwania kształcenia oraz rodzaj zdawanych egzaminów.

Egzaminy

W trakcie kształcenia zawodowego obowiązują dwa egzaminy. W połowie kształcenia uczniowie zawodu zdają egzamin pośredni a na końcu egzamin końcowy.

Zaświadczeniem zakończenia nauki zawodu w systemie dualnym jest świadectwo. które jest uznawane na terenie całych Niemiec.

 

Czas trwania kształcenia

Kształcenie zawodowe w Systemie dualnym trwa z reguły od trzech lat do trzech i pół roku. W przypadku stwierdzenia wcześniejszego przygotowania zawodowego lub szkolnego czy też nieprzeciętnych osiągnięć w czasie kształcenia, może ono zostać skrócone.

Kształcenie zawodowe w niepełnym wymiarze czasu pracy

Elastyczny czas pracy podczas nauki zawodu daje np. młodym matkom i ojcom szansę zdobycia wykształcenia również wtedy, gdy mają własne rodziny.

Zakład pracy i szkoła zawodowa

Z reguły uczniowie zawodu pracują trzy do czterech dni tygodniowo w zakładzie pracy i jeden do dwóch dni uczęszczają do szkoły zawodowej. Tak wiec kształcenie zawodowe odbywa się w dwóch miejscach nauki:

w zakładzie pracy, prowadzącym naukę zawodu, oraz w szkole zawodowej. Dlatego tę formę nauki zawodu nazywamy także kształceniem zawodowym w systemie dualnym.

 

Skuteczne kroki przed podjęciem nauki zawodu

Jaki zawód jest odpowiedni dla mojej córki lub mojego syna? Odpowiedzi na to frapujące i ważne pytanie powinni Państwo, jako rodzice, szukać, omawiając je ze swoim dzieckiem już od siódmej klasy szkoły.

Czym są praktyki?

Praktyki W trakcie szkoły trwają z reguły dwa do trzech tygodni. W tym czasie uczennice i uczniowie odwiedzają zakład pracy, gdzie mają możliwość zapoznania się z codziennym dniem pracy oraz poznania bliżej jakiejś branży lub konkretnego zawodu. Większość szkół oferuje praktyki w zakładach pracy, które są ujęte w planie lekcji.

Wybór jest duży, obejmuje on prawie 350 zawodów objętych kształceniem zawodowym w systemie dualnym.

Poza tym istnieje również szereg możliwości zdobycia zawodu w drodze kształcenia szkolnego. Razem z dzieckiem szukajcie odpowiedzi na pytania:

  • Jakie są mocne strony Waszego dziecka i czym się ono interesuje?

  • Jakie uzdolnienia ma córka lub syn?

Może Wasze dziecko ma talent do rzemiosła albo troszczy się chętnie o zdrowie innych. Odpowiedzi na te pytania staną się dla Państwa pierwszą wskazówka do tego, w jakiej branży lub kategorii zawodowej powinniście wraz z dzieckiem szukać odpowiedniego zawodu nauczanego w systemie dualnym.

Poszukując odpowiedniego zawodu i miejsca kształcenia zawodowego, mają Państwo wiele możliwości uzyskania informacji i porady. 

 

Jak mogą Państwo pomóc dziecku w wyborze przyszłego zawodu?

 Miejcie na uwadze oceny dziecka - im lepsze świadectwo. tym lepsze szanse na zdobycie miejsca kształcenia zawodowego.

Korzystajcie z godzin przyjęć nauczycieli i chodźcie na wywiadówki. Wybór zawodu jest częstym tematem podczas tych spotkań.

Aby znaleźć odpowiedni zawód, omawiajcie możliwości i szanse odbycia praktyki.

Wraz ze swoim dzieckiem bierzcie udział w spotkaniach informacyjnych. na przykład takich jak targi edukacyjne.

Odbycie praktyki jest często pomocne

Durmis Üzen Palma jest nauczycielem i koordynatorem ds. orientacji zawodowej w jednej z Hamburskich szkół. Podczas przeprowadzonej z nim rozmowy opowiedział, jak ważne są praktyki i jaką rolę odgrywają rodzice w wyborze zawodu.

 

Udziela Pan uczennicom í uczniom porad dotyczących orientacji zawodowej. Jakie są Pana doświadczenia w tym względzie?

Stwierdzam, ze uczniowie bardzo często nie wiedzą, kim chcieliby zostać. Wprawdzie oferta kształcenia zawodowego w systemie dualnym obejmuje prawie 350 zawodów, to jednak wielu uczniów zna tylko nieliczne spośród nich, i to mimo licznych możliwości zapoznania się z wieloma różnymi zawodami.

Czasami w trakcie praktyki stwierdza się, że dany zawód nie jest odpowiedni - to też służy orientacji zawodowej.

Durmis Üzen Palma radzi, by posmakować możliwie wielu dziedzin zawodowych.

Czy wobec tego praktyki odgrywają ważną rolę?

Tak, dlatego też nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do tego, by uczennice i uczniowie odbywali możliwie wiele praktyk. Są one dobrą możliwością sprawdzenia, jak wygląda codzienna praca w zawodach, które budzą zainteresowanie. Młodzież ma przy tym względnie wolny wybór i nie musi się od razu do czegokolwiek zobowiązywać. Niektórzy, po zakończeniu praktyki stwierdzają, że dany zawód nie jest dla nich odpowiedni. To stwierdzenie służy też orientacji zawodowej. Poza tym, w wielu przypadkach praktyka jest biletem wstępu do zakładu pracy - później może być nawet szansa na zdobycie miejsca pracy w celu kształcenia zawodowego.

W jaki sposób rodzice mogą wspierać swoje dzieci?

Najważniejsze jest to, aby dzieci czuły, że ich rodzice są nimi zainteresowani. Przykładowo, rodzice mogą zachęcać córkę lub syna do informowania się i zabiegania o praktykę - raz po raz pytając na przykład: „Pamiętasz o...?" Rodzice mogą także kierować uwagę swoich dzieci na rożne dziedziny zawodowe, w których pracują członkowie rodziny czy też znajomi.

Czego życzy sobie szkoła od rodziców w zakresie orientacji zawodowej?

Potrzebujemy wsparcia rodziców, gdyż szkoła nie wszystkiemu może podołać sama.

Jak moje dziecko może zdobyć miejsce praktyki?

Umówcie razem z dzieckiem, jaki zawód oraz który zakład pracy wchodzą w grę w celu odbycia

praktyki.

Skorzystajcie z bezpośredniej rozmowy z wychowawczynią lub wychowawcą.

Przejrzycie wraz z dzieckiem ogłoszenia o nauce zawodu w zakładach pracy.

Popytajcie oto w okolicznych firmach.

Wykorzystajcie własne znajomości: Popytajcie krewnych, przyjaciół i w swoim miejscu pracy, czy jakiś zakład pracy oferuje praktyki.

 

Agencja Pracy (Agentur für Arbeit) - pomocny podmiot informacyjny

Agencja Pracy wspiera proces orientacji zawodowej, informuje o możliwościach nauki zawodu w zakładach pracy i udziela bezpłatnej pomocy w poszukiwaniu miejsca pracy w celu nauki zawodu

Doradztwo zawodowe:

Rozmowa przeprowadzona z doradcą zawodowym Agencji Pracy w obecności dziecka Stanowi pomoc w orientacji zawodowej oraz w poszukiwaniu miejsca pracy w celu nauki zawodu. Termin rozmowy mogą Państwo ustalić telefonicznie. Agencję Pracy w miejscu zamieszkania znajdą Państwo pod linkiem „Partner vor Ort" (Twoi partnerzy na miejscu) na stronie internetowej: www.arbeitsagentur.de

Wizyta w BIZ:

Centra Informacji Zawodowej, znane pod skrótem BIZ (Berufsinformationszentrum) mogą Państwo odwiedzać bez zgłaszania wizyty. Znajdziecie tam szereg materiałów informacyjnych dotyczących rożnych zawodów i dróg kształcenia, także dwujęzycznych, które pomogą w orientacji zawodowej.

Informacje w sieci:

- Na stronach internetowych www.berufenet.de oraz www.berufe.tv mogą Państwo dowiedzieć się szczegółów dotyczących poszczególnych profili zawodowych.

Strona internetowa www.planet-beruf.de daje możliwość odkrycia osobistych mocnych stron i zawodowych zainteresowań. Poza tym znajdą tu Państwo specjalne informacje dla rodziców, na przykład broszury i biuletyny w różnych językach.

- Strona internetowa www.jobboerse.arbeitsagentur.de zawiera wiele ofert miejsc praktyk oraz miejsc pracy w celu nauki zawodu w systemie dualnym.

Miejsca nauki zawodów w szkołach znajdą Państwo na stronie internetowej www.kursnet.arbeitsagentur.de.

 

Izby - Ważne punkty kontaktowe w sprawach dotyczących kształcenia zawodowego

Izby reprezentują zakłady pracy poszczególnych branż w danym regionie. Są one odpowiedzialne za wiele spraw dotyczących kształcenia zawodowego: rejestrują umowy o pracę w celu nauki zawodu, udzielają porad instruktorom i uczniom zawodu oraz przeprowadzają egzaminy.

Poza lzbami Przemysłowo-Handlowyrni (skrót: IHK, patrz: www.dihk.de/ihk-finder) oraz Izbami Rzemieślniczymi (skrót: HWK, patrz: www.zdh.de/handwerksorganisationen/handwerkskammern) istnieją również inne izby, na przykład izby Rolnicze, Izby Adwokackie i Izby Lekarskie.

Wiele izb oferuje na swoich stronach internetowych tzw. giełdy miejsc nauki zawodu. Młodzi ludzie mogą szukać na nich aktualnych ofert miejsc pracy w celu nauki zawodu i skorzystać z rad dotyczących wyboru zawodu. Często publikowane są na nich także terminy regionalnych targów edukacyjnych, na których zakłady pracy prezentują się oraz swoje programy kształcenia zawodowego.

Izby Przelnysłowo-Handlowe oferują również giełdę miejsc nauki zawodu w zakładach pracy na wspólnej stronie www.ihk-lehrstellenbörse.de.

Listę zawodów rzemieślniczych znajdą Państwo na stronie www.handwerk.de.

 

Pochodzenie jako szansa:

Doceniona dwujęzyczność

„I rzeczywiście, doprowadziłam język do perfekcji - moim celem jest także: nieustanne poszerzanie wiedzy.“

Havva Tiryaki, 22 ma lata, uczennica w zawodzie specjalisty ds. sprzedaży usług bankowych

Młodzież z rodzin imigrantów często posługuje się dwoma językami i zwykle czuje się w obu kulturach jak u siebie. Te kompetencje może ona wykorzystać także w życiu zawodowym. Kto poza niemieckim dobrze zna również inne języki, powinien to podać W podaniach oraz podczas rozmów rekrutacyjnych.

Wiele zakładów pracy docenia Wielojęzyczność i kompetencje międzykulturowe, gdyż mogą one być kluczem do kręgu nowych klientów.

Havvę Tiryaki prezentujemy jako przykład młodej kobiety, która poszukując miejsca pracy w celu nauki zawodu, wykorzystała swój dodatkowy atut, jakim są jej tureckie korzenie. Ponieważ zna język niemiecki i turecki w mowie i w piśmie. otrzymała miejsce pracy w celu nauki zawodu w tureckim banku. Jej rodzice byli z tego bardzo dumni.

Havva Tiryaki

Nauka zawodu specjalisty ds. sprzedaży usług bankowych w ,,Zíraat Bank” w Stuttgarcie

„Gdy uczęszczałam do szkoły realnej, nigdy nie myślałam o jakimś wymarzonym zawodzie. Dzięki praktykom, które odbywałam w okresie szkolnym, przekonałam się o jednym: Muszę znaleźć coś, gdzie będę miała częsty kontakt z ludźmi. W trakcie poszukiwań miejsca pracy w celu nauki zawodu napisałam podania do bardzo rożnych miejsc. Zawsze i wszędzie podawałam, że od dzieciństwa posługuje się dwoma językami - nawet, jeśli nikt mnie o to nie pytał."

Administracja federalna w roli pracodawcy

Sektor administracji publicznej dąży do zatrudnienia większej liczby imigrantów. Na stronie internetowej www.wir-sind-bund.de, zarówno młodzież rożnych narodowości jak i jej rodzice, znajdą informacje na temat rożnych form kształcenia zawodowego w tym sektorze.

 

Studia w systemie dualnym

Studia w systemie dualnym obejmują wiele kierunków, na których przekazywana jest wiedza praktyczna wraz z teoretyczną. Jednym wariantem takich studiów są studia połączone z nauką zawodu w zakładzie pracy, zarówno pod względem czasu jak i treści.

Na stronie internetowej www.ausbildungplus.de znajdą Państwo bazę danych zawierającą informacje o kierunkach studiów, które można studiować w systemie dualnym.

Studia po kształceniu zawodowym

Salvatore Tortorici

Nauka zawodu mechanika przemysłowego w firmíe „Deutz AG” oraz studia na kierunku budowy maszyn w Kolonii

„Kształcenie zawodowe w firmie „Deutz AG“ podjąłem, by najpierw nauczyć się czegoś praktycznego. W tym czasie, moi rodzice wrócili na stałe do Włoch, więc potrzebowałem regularnych dochodów. Decyzji podjęcia nauki zawodu w zakładzie pracy absolutnie nie żałuję, była jak najbardziej słuszna.

Po ukończeniu nauki zawodu pracowałem jako robotnik wykwalifikowany i jednocześnie rozpocząłem zaoczne studia budowy maszyn W Kolonii. Niestety, moja roczna umowa o pracę w firmie „Deutz AG“ nie została przedłużona. Przeszedłem więc na studia dzienne. Na studiach mogłem wykorzystać wiele rzeczy, których nauczyłem się w trakcie kształcenia zawodowego. Dzięki temu miałem przewagę nad kolegami ze studiów.

Po licencjacie wystąpiłem z własną inicjatywą i złożyłem podanie o pracę na stanowisku inżyniera warsztatowego w firmie „Deutz AG". Pewnego dnia rzeczywiście zadzwoniono do mnie i poinformowano, że jest wolne miejsce.

Dzięki nauce zawodu w zakładzie pracy i studiom mam teraz dobrą wiedzę fachową í świetne możliwości rozwoju kariery.

bottom of page