top of page

Pogotowie, Dyżurne apteki, Telefony alarmowe  

 

Policja    110     

Straż       112

 

Lekarze dyżurni                                                                   0391-621 6777

Stomatolodzy dyżurni                                                         0391-56 56 56

Medico-Soziales-Zentrum                                                   0391-627 9600

 

Telefon zaufania ewangelicki                                            0800-111 0 111

Telefon zaufania katolicki                                                  0800-111 0 222

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży                          0800-111 0 333

Telefon kryzysowy - centrum ochrony dzieci                0800-111 0 444  

 

Ochrona zwierząt - schronisko                                          0391-253 76 31  

 

Poradnia dla kobiet                                                              0391-540 3601

 

Apteki dyżurne                                                         0800-228 2280

 

 Prawidłowe wezwanie pomocy - poinformowanie o  zdarzeniu:

 

Gdzie się zdarzyło? 

Podać miejsce: Miejscowość, dzielnicę, ulicę, numer domu i inne informacje. Jesteś obcy w miejscu wypadku? Spytaj przechodniów z prośbą o pomoc w ustaleniu lokalizacji. Im dokładniejsza informacja o miejscu zdarzenia, tym szybciej dojadą służby ratownicze.

 

Co się stało? 
Opisać zdarzenie możliwie krótko, np. używając słów:

  • wypadek - Unfall,

  • wypadek drogowy - Verkehrsunfall,

  • osoba nieprzytomna - bewusstlose Person,

  • upadek z drabiny - Sturz von einer Leiter,

  • pożar- Feuer,

  • wybuch - Explosion itd

 

Ilu jest rannych/chorych? 

Proszę podać ilość osób rannych/chorych, w miarę możliwości dokładnie. Przy dużych wypadkach przybliżoną - szacunkową ilość poszkodowanych. Proszę tylko nie podawać przesadnie zawyżonej lub zaniżonej liczby!      

 

Jakiego rodzaju są obrażenia/choroba? 

Proszę podać również rodzaj obrażenia/choroby, aby można było od razu wysłać odpowiednią pomoc.   

 

Kto zgłasza zdarzenie? 
Proszę podać nazwisko i numer telefonu, dla umożliwienia uzyskania dalszych informacji i pozostać w zasięgu tego aparatu. Proszę zaczekać na służby i wykonać ich wskazania. 

 

Udzielenie pierwszej pomocy ma jednak zawsze pierwszeństwo!

          

 

Elsa-Brändström-Str. 10, 131 89 Berlin

Tel.: 030-47376096  Fax: 030-47376097

 

 

E-mail:  gey@logopedie-kulen-gey.de

Website: www.kulen-gey-logopedie.de

 

Im Mittelpunkt der logopädischen Therapie stehen Menschen mit Sprach- Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluckstörungen. Diese Störungen können verschiedene Ursachen haben, sowie organische, funktionelle oder psychische Hintergründe.

Neben der "klassischen" logopädischen Behandlung bieten wir eine Therapie nach der ganzheitlichen Methode Padovan an.

 

W centrum zainteresowania terapii logopedycznej stoją ludzie z zaburzeniami mowy, głosu, słuchu i przełykania. Zaburzenia te mogą mieć różne przyczyny, jak również organiczne, funkcyjne lub psychiczne podłoże.

Obok "klasycznej" terapii logopedycznej oferujemy terapię całościową metodą Padovan.

 

                                                     Mówimy po polsku!

bottom of page