top of page

Inicjatywa "Most Józefa Piłsudskiego" w Magdeburgu

 

W Magdeburgu rozpoczęła się budowa nowego mostu, który ma odciążyć most Anny Ebert przez Starą Łabę. Wyjazd na Werder - do Portu Zimowego ma przebiegać w miejscu, w którym sto lat temu znajdował się wewnątrz magdeburskiej cytadeli dom, gdzie władze Prus internowały Józefa Piłsudskiego - założyciela nowoczesnego Państwa Polskiego.  

 

Przy tej okazji widzimy możliwość i potrzebę, aby ten epizod z naszej wspólnej polsko-niemieckiej historii oraz historii Magdeburga, odpowiednio w tym miejscu uczcić, np. tablicą pamiątkową, budowlę składającą się z obiektów BW-Nr. 1 (ASB 7677513) oraz BW-Nr. 2 (ASB 7677512) nazwać "Mostem Anny Ebert, a obecny most Anny Ebert (dawniej Lange Brücke) nazwać "Most Józefa Piłsudskiego" (w oryginale: "Josef-Pilsudski-Brücke").

To z Magdeburga 8 listopada 1018 Józef Piłsudski wyruszył w drogę przez Berlin do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 roku, po ok. 120 latach zaborów, ogłosił niepodległość Polski.

 

Józef Piłsudski był osobowością dla wielu kontrowersyjną, przedstawiany jest niekiedy jako faszysta. Z faszyzmem Marszałek nie miał jednak nic wspólnego. Przejął on stery państwa, które po podziale trwającym całe generacje, scalało w jedno trzy różne mentalności. Polacy walczyli w XIX wieku o niepodległość, ale demokracji w tym czasie nie uświadczyli. Do tego doszło bezpośrednie sąsiedztwo ze Związkiem Sowieckim i walka o granice młodego państwa zagrożonego ze wszystkich stron. Kto mierzy Piłsudskiego naszą dzisiejszą miarą, ten dojdzie do wniosku, że był on dyktatorem. Ten "dyktator" nie zgromadził majątku, walczył z korupcją i nepotyzmem w polskim państwie. Kraj w latach międzywojennych rozwijał się i od nowa scalał. Jego walka jako socjalisty z carskim reżimem popadła w zapomnienie.

 

Wiele mówi się o mostach łączących Polskę i Niemcy, najczęściej mając na myśli budowle wzdłuż Odry i Nysy, ale polsko-niemieckiego mostu w środku Niemiec jeszcze nie ma! Byłby on nie tylko znakiem chcianej przyjaźni, ale przyznaniem się do wspólnej przeszłości i przyszłości.

 

Dlatego Związek Polaków w Magdeburgu wspiera Inicjatywę "Most Józefa Piłsudskiego w Magdeburgu" i zaprasza każdego, kto chce się do niej przyłączyć.

 

https://www.facebook.com/PilsudskiBruecke

bottom of page