top of page

50 Jubileusz Towarzystwa Anny Morawskiej


Stowarzyszenie im. Anny Morawskiej obchodziło 8 września br. 50 Rocznicę powstania. Z tej okazji w magdeburskim Roncalli Haus odbyła się konferencja poświęcona dokonaniom stowarzyszenia oraz zadaniom na najbliższą i dalszą przyszłość, w odniesieniu do polsko-niemieckiego pojednania. Udział wzięli, obok członków stowarzyszenia, goście z Polski i Litwy, z którymi Towarzystwo utrzymuje kontakt od wielu lat.

Honorowym gospodarzem był emerytowany ks. Biskup Magdeburga Leo Nowak - pierwszy biskup nowoutworzonej po zjednoczeniu Niemiec Diecezji Magdeburskiej (1994-2004), a honorowym gościem emerytowany ks. Prymas, Arcybiskup Gnieźnieński dr hab. Henryk Muszyński.

Obchody rozpoczęło zwiedzanie otwartej kilka dni wcześniej wystawy o Władysławie Bartoszewskim w magdeburskim ratuszu.

Dwudniowe spotkanie było okazją do wymiany informacji i doświadczeń, do wysłuchania osób, dla których proces pojednania przyniósł nowe możliwości poszerzenia horyzontów, jak np. młodzież z Gimnazjum Św. Norberta w Magdeburgu, czy katolickiej młodzieży litewskiej spotykającej się co rok z młodymi niemieckimi katolikami.

Pani dr Agata Skotnicka - sekretarz Polsko-Niemieckiej Pielgrzymki Ekumenicznej, opowiedziała o pomyśle i realizacji pielgrzymek na trasie Magdeburg - Gniezno - Magdeburg, w których biorą udział polscy i niemieccy katolicy i protestanci. Pielgrzymka ta prowadzi w dniach 24.06. (Św. Jana) do 29.06. (Św. Piotra i Pawła) na przemian - jednego roku z Gniezna do Magdeburga, a w następnym roku z Magdeburga do Gniezna.

Grupa uczestników z Polski zapoznała słuchaczy z działaniami, jakie obecnie na rzecz pojednania i pokoju między narodami, także na rzecz uchodźców i poszkodowanych w toczącym się w Syrii konflikcie, podjął Episkopat Polski. Przedstawiono także ideę Zjazdów Gnieźnieńskich, czyli ekumenicznych spotkań organizowanych przez Polski Kościół w Gnieźnie.

Katarzyna Szewczyk-Haake i Aurelia Pawlicka zapoznały zebranych z pracą dydaktyczną i naukową Gnieźnieńskiego Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adma Mickiewicza, jednostką, w której międzynarodowe środowisko studenckie ma możliwość nie tylko teoretycznego studiowania na kierunku komunikacja europejska, ale także, dzięki różnorodności kulturowej w jego gronie, praktycznego działania na rzecz idei otwartej komunikacji między narodami.

Punktem kulminacyjnym była msza św. koncelebrowana przez honorowego gospodarza i honorowego gościa konferencji w katedrze Św. Sebastiana w Magdeburgu, w pięknej oprawie muzycznej polskiego kwartetu wokalnego z Dessau.

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Katedra Magdeburska

Nie ma w Magdeburgu drugiej budowli tak ściśle związanej z historią miasta, jak Katedra Świętego Maurycego i Świętej Katarzyny. Obecną świątynię wzniesiono na miejscu zniszczonej w 1207 r. przez pożar

Powraca pręgierz i kozioł ofiarny

18.02.2024 WELT & KIRCHE Stefan Mückl Według prawnika kanonicznego Droga Synodalna obwinia system kościelny za osobistą winę i stosuje bezprawną taktykę zawstydzania. Kościół w Niemczech przeżywa trud

Empfohlene Einträge
Aktuelle Einträge
Archiv
Schlagwörter
Folgen Sie uns!
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page