50 Jubileusz Towarzystwa Anny Morawskiej


Stowarzyszenie im. Anny Morawskiej obchodziło 8 września br. 50 Rocznicę powstania. Z tej okazji w magdeburskim Roncalli Haus odbyła się konferencja poświęcona dokonaniom stowarzyszenia oraz zadaniom na najbliższą i dalszą przyszłość, w odniesieniu do polsko-niemieckiego pojednania. Udział wzięli, obok członków stowarzyszenia, goście z Polski i Litwy, z którymi Towarzystwo utrzymuje kontakt od wielu lat.

Honorowym gospodarzem był emerytowany ks. Biskup Magdeburga Leo Nowak - pierwszy biskup nowoutworzonej po zjednoczeniu Niemiec Diecezji Magdeburskiej (1994-2004), a honorowym gościem emerytowany ks. Prymas, Arcybiskup Gnieźnieński dr hab. Henryk Muszyński.

Obchody rozpoczęło zwiedzanie otwartej kilka dni wcześniej wystawy o Władysławie Bartoszewskim w magdeburskim ratuszu.

Dwudniowe spotkanie było okazją do wymiany informacji i doświadczeń, do wysłuchania osób, dla których proces pojednania przyniósł nowe możliwości poszerzenia horyzontów, jak np. młodzież z Gimnazjum Św. Norberta w Magdeburgu, czy katolickiej młodzieży litewskiej spotykającej się co rok z młodymi niemieckimi katolikami.

Pani dr Agata Skotnicka - sekretarz Polsko-Niemieckiej Pielgrzymki Ekumenicznej, opowiedziała o pomyśle i realizacji pielgrzymek na trasie Magdeburg - Gniezno - Magdeburg, w których biorą udział polscy i niemieccy katolicy i protestanci. Pielgrzymka ta prowadzi w dniach 24.06. (Św. Jana) do 29.06. (Św. Piotra i Pawła) na przemian - jednego roku z Gniezna do Magdeburga, a w następnym roku z Magdeburga do Gniezna.

Grupa uczestników z Polski zapoznała słuchaczy z działaniami, jakie obecnie na rzecz pojednania i pokoju między narodami, także na rzecz uchodźców i poszkodowanych w toczącym się w Syrii konflikcie, podjął Episkopat Polski. Przedstawiono także ideę Zjazdów Gnieźnieńskich, czyli ekumenicznych spotkań organizowanych przez Polski Kościół w Gnieźnie.

Katarzyna Szewczyk-Haake i Aurelia Pawlicka zapoznały zebranych z pracą dydaktyczną i naukową Gnieźnieńskiego Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adma Mickiewicza, jednostką, w której międzynarodowe środowisko studenckie ma możliwość nie tylko teoretycznego studiowania na kierunku komunikacja europejska, ale także, dzięki różnorodności kulturowej w jego gronie, praktycznego działania na rzecz idei otwartej komunikacji między narodami.

Punktem kulminacyjnym była msza św. koncelebrowana przez honorowego gospodarza i honorowego gościa konferencji w katedrze Św. Sebastiana w Magdeburgu, w pięknej oprawie muzycznej polskiego kwartetu wokalnego z Dessau.

Empfohlene Einträge
Aktuelle Einträge
Archiv
Schlagwörter
Folgen Sie uns!
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Stowarzyszenia:                             Service map:                                                Links:

rockinberlin.pl                                   Home                                                               DPJW

polen.de                                             Wiadomości                                                    t-art.org.pl             

UTP                                                     Nachrichten                                                    polskidom.lt

vpi-sip.de                                            Aktualności                                                     sekrety-zdrowia.org

oswiataberlin.de                                Pogoda                                                           linktopoland.com

polen-pl.eu                                         Kultur                                                              spk-int.org

wir-edition                                          Sport                                                               wnet.fm

DPG                                                     Impressum                                                     abctygodnik.pl

berliner-mieterverein.de                   Datenschutz - Cookies                                   Werkstatt der Kulturen  

ZP w Magdeburgu                             Video                                                               Polacy w Berlinie

polkiwberlinie.de                               Rubrik                                                             Polacy w Londynie         

VivaceClassico                                    Kluby sportowe                                              radiolwow.org 

dpgsa.de                                            Zdrowie                                                           Porta Polonica

agsa.de                                              Informator                                                       kresy.pl

                                                           Freizeit                                                             niepoprawneradio.pl

                                                           Turystyka                                                         patrioteka.pl

                                                           Atomkraft                                                        ciekawostkihistoryczne.pl

                                                           SAWA                                                                marekciesielczyk.com

                                                                                                                                    popolsku.nl                       

                                                           KONTAKT                                                         gazetaobywatelska.info

                                                                                                                                    pigasus-gallery.de

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                   

DZIENNIK BERLIŃSKI                                                                                               

 

bukowski-magdeburg 

                                                                                                    © BUKOWSKI