top of page

Pozostajemy Katolikami


Wezwanie do oporu przeciw "Drodze Synodalnej"

  • Przebieg pierwszego walnego zebrania tzw. Drogi Synodalnej daje powód do troski, że Kościół Katolicki w Niemczech znajduje się na drodze do rozpadu.

  • Kiedy biskupi podczas Eucharystii przyjmują Komunię Świętą z rąk laików, kiedy biskupi w swoich wypowiedziach pokazują, ze nie obchodzi ich już zbytnio to, co przysięgali podczas święceń, ze przekazana przez Apostołów wiara, która dotychczas była dochowana wszędzie w Kościele, przekazywana czysta i nieskrócona, kiedy dyskutuje się projekty nie odpowiadające nauce Kościoła Katolickiego, to idąc Drogą Synodalną wchodzimy na krzywiznę katolickiej świadomości, która prowadzi już tylko w dół - chyba, że się z tej drogi zejdzie.

  • Na czterech forach: "Władza, Kobieta, Miłość, Kaplan" specjalnie przygotowano zwrotnice dla kościoła dopasowanego do ducha czasu. Poprzez machinacje wewnątrzkościelnych funkcjonariuszy w odniesieniu do tych czterech tematów rdzennie katolickie treści oparte na sakramentalnej podstawowej strukturze i tradycji Kościoła w odniesieniu do doktryny wiary i praktyki mają zostać wymienione. Nie chodzi już o "bycie kościołem" tylko o "robienie kościoła". Na koniec zdecydowano się podczas "Drogi Synodalnej" na podporządkowanie debaty o treściach teologicznych koniunkturze opinii publicznej. Nie idzie tam już tylko o głębokie odnowienie Kościoła w dzisiejszych czasach, tylko o to, jak oprócz osobistego zaspokojenia otrzymać publiczny poklask w zamian za zniszczenia Kościoła Katolickiego

  • Blednie centrum naszej wiary, Krzyż i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I tak zdjęcie krzyża przez kardynała Marxa i biskupa krajowego Bdeforda-Stroma przed muzułmaninem na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie w październiku 2016 było czymś więcej, jak tylko niefortunnym gestem. To głęboko działający sygnał. Spojrzenie na nasze zbawienie rzez krzyż i na Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i słuchanie jego wezwania do sukcesji Krzyża, nie mają już więcej decydować o obszarach naszego życia, jak choćby o seksualności. Kościół staje się poprawny politycznie, wbrew ewangelii, a w konsekwencji jego duszpasterstwo i przesłanie staja się płaskie i banalne.

  • Członkowie Drogi Synodalnej zdaja się niemal z pasją wykonywać podjęty cel, czyli ostatecznie protestantyzację Kościoła katolickiego. Kto tego chce, ten powinien być świadom, że w ten sposób niszczy być może substancje Kościoła Katolickiego.

  • Bronimy się przed tą Drogą Synodalną. Pozostajemy Katolikami.

Prof. em. Dr. Hubert Windisch, kapłan i teolog pastoralny

Bernward Büchner, były przewodniczący i sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Dr h.c. Michael Hesemann, historyk i autor

Prof. Dr Hubert Gindert, założyciel i przewodniczący Forum Niemieckich Katolików

Prof. Dr Werner Münch, były premier Saksonii-Anhalt, patron Forum Niemieckich Katolików

Dr. Christian Spaemann M.A.

Werner Rothenberger, były rektor Państwowego Urzędu Szkolnego, a. D., rzecznik Kręgu Katolickiego w Niemczech

Peter Winnemöller, dziennikarz

Dr Martin Hänel, filozof

Inge Thürkauf, aktorka

Willy Wimmer, były sekretarz parlamentarny w Federalnym Ministerstwie Obrony

Heinz-Joachim Fischer, Dr phil., Lic.theol.; publicysta i pisarz, korespondent FAZ w Rzymie 1978–2009

Hedwig Freifrau von Beverfoerde, prawnik, spec. prawa rodzinnego

Dipl. Inf. Monika Rheinschmitt

Franz Albert Paliot, Trier, bankowiec

Dr. Michael Schneider-Flagmeyer, członek-założyciel Forum Niemieckich Katolików

Mathias von Gersdorff, autor i prawnik, spec. prawa rodzinnego

Dr med. Stefan Schilling

Martin Bürger, Mag. Theol., dziennikarz

Michael Hageböck, pisarz

Dr. Maike Hickson, dziennikarka

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Katedra Magdeburska

Nie ma w Magdeburgu drugiej budowli tak ściśle związanej z historią miasta, jak Katedra Świętego Maurycego i Świętej Katarzyny. Obecną świątynię wzniesiono na miejscu zniszczonej w 1207 r. przez pożar

Powraca pręgierz i kozioł ofiarny

18.02.2024 WELT & KIRCHE Stefan Mückl Według prawnika kanonicznego Droga Synodalna obwinia system kościelny za osobistą winę i stosuje bezprawną taktykę zawstydzania. Kościół w Niemczech przeżywa trud

Empfohlene Einträge
Aktuelle Einträge
Archiv
Schlagwörter
Folgen Sie uns!
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page