top of page

Katedra Magdeburska

Aktualisiert: vor 6 Tagen


Nie ma w Magdeburgu drugiej budowli tak ściśle związanej z historią miasta, jak Katedra Świętego Maurycego i Świętej Katarzyny. Obecną świątynię wzniesiono na miejscu zniszczonej w 1207 r. przez pożar świątyni wczesno romańskiej – dzisiejsza gotycka katedra została ukończona w 1520 roku, trzy lata po wybuchu reformacji i jest najstarszym kościołem zbudowanym w Niemczech w stylu francuskiego gotycku: łączy cechy miejscowej tradycji budowlanej z francuskim gotykiem katedralnym. Pomimo burzliwej historii i wojennych zawieruch katedra magdeburska zachowała wiele bezcennych dzieł sztuki, przede wszystkim dzieła romańskiej i gotyckiej rzeźby, w tym figury patronów katedry w prezbiterium, tzw. Portal Rajski, posągi Ottona I i Edyty w kaplicy Grobu Pańskiego. Znajdują się tu cenne dzieła nowożytne, związane ściśle z luterańskim środowiskiem artystycznym, takie jak manierystyczna ambona i wielki zespół epitafiów z XVI, XVII i XVIII w. Jest to miejsce pochówku cesarza Ottona I.

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Powraca pręgierz i kozioł ofiarny

18.02.2024 WELT & KIRCHE Stefan Mückl Według prawnika kanonicznego Droga Synodalna obwinia system kościelny za osobistą winę i stosuje bezprawną taktykę zawstydzania. Kościół w Niemczech przeżywa trud

Commentaires


Empfohlene Einträge
Aktuelle Einträge
Archiv
Schlagwörter
Folgen Sie uns!
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page